Registrera projekt

 

Avsnitt i filmen

0:06Registrera ett projekt
0:18Använd en uppdragsmall
0:32 Registrera uppdragsinformation som kund, typ mm
0:51Ange resurser för uppdraget
0:58Ange attestregler och regler för tidredovisning
1:14Ange personal som kan tidredovisa på uppdraget
1:27Ange inställningar för fakturering
1:45Ange aktiviteter för uppdraget och regler för tidredovisningen
1:58Ange aktivitetens prissättning
2:20Ange ett intäktskonto för uppdraget
2:25Lägg till ytterligare uppdrag