Redovisa tid - översikt

 

Avsnitt i filmen

0:12Registrera rapporteringsperiod
0:29 Samlad information om uppdraget
0:40 Ta bort ett uppdrag
0:50Nya uppdrag och aktiviteter
1:17Tidrapportera
1:42 Lägg till en notering på aktiviteten
1:52 Spara och avlämna tidrapporten för attest