Redovisa utlägg och ersättningar

 

Avsnitt i filmen

0:16Skapa ett utläggsark
0:42Lägg till ett kvitto
0:57 Vidarefakturering av inköp
1:16Registrera ett traktamente
1:32Inrikes/utrikes traktamente
1:58Förmåner
2:12 Milersättning
2:26Utskrift av utläggsarket och avlämnade för attest