Mina sammanställningar

 

Avsnitt i filmen

0:08Visa sammanställningar för redovisad tid mm
0:19Redovisad tid fördelad på uppdrag och aktiviteter
0:42 Detaljerad redovisning per aktivitet och frånvarotyp
0:54Välj period för redovisningen
1:03Detaljerad redovisning per dag, vecka, månad eller år
1:16Visa upparbetade intäkter
1.20visa erhållna ersättningar