Ansöka om ledighet

 

Avsnitt i filmen

0:08Visa ansökningar om ledighet
0:16Ny ansökan om ledighet
0:36 Skicka ansökan för attest
0:52Visa ansökningar grafiskt eller i listform
0:52Visa ansökningar som väntar på attest