”Det viktigaste är att det går snabbt för konsulterna att tidrapportera”

Ontrax är ett IT-konsultföretag med 55 anställda. Företaget har kontor i Stockholm och Göteborg, omsätter XX miljoner kronor och ingår i Seavus Group. 90 procent av medarbetarna är i stort sett alltid är ute på uppdrag hos slutkunder. Det inkluderar även vice vd Roger Liljeberg, som uppskattar enkelheten i Retendo Time.

Hur använder ni Retendo idag?

– Vi använder det för tidrapportering, fakturering och viss utläggshantering. Vi har två olika bonussystem, ett i Stockholm och ett i Göteborg, och därför har vi lagt till en skräddarsydd funktion för bonusberäkning. Dessutom är jag ensam om att ha en annan tilläggsfunktion, en fakturajournal där jag följer upp fakturering, som gör att jag har ett slags reskontra direkt i systemet.

Varför valde ni Retendo?

– Vi blev rekommenderade Retendo av en av våra samarbetspartners. Speciellt för oss är att vi har vissa kunder, till exempel SJ, där vi inte har kundavtalet direkt utan via mäklare. Det innebär att vi behöver tidrapportera i tre olika system, SJ:s system, mäklarens system och vårt eget. Då måste det vara enkelt och snabbt, vilket också var en anledning till att vi valde Retendo.

Vilka är de största fördelarna med Retendo?

– Det absolut viktigaste för oss är att det går snabbt för våra anställda att tidrapportera. Det är också lätt att använda och det är överskådligt för konsulterna.

Hur fungerar supporten och kontakten med Retendo?

– Den fungerar jättebra, vi har direktkontakt och de svarar alltid upp direkt och löser allt direkt, så supporten får toppbetyg.

Ontrax AB

När vi löser IT-problem undersöker vi allt och vänder på alla stenar. Envist lägger vi oss i och är frågvisa. Vi kan vara väldigt besvärliga.

Branch Konsult
Anställda 70 st
Omsättning 50 Mkr
Kund sedan 2011