”Vi kan snabbt följa upp projekt och flagga om de drar iväg i tid”

CompuGroup Medical är en internationell koncern som utvecklar IT-stöd för hälso- och sjukvård, sjukhuslaboratorier med mera. Ett av koncernens bolag, CompuGroup Medical Lab, har sin verksamhet i Sverige med tre kontor och 55 anställda som jobbar mot både svenska och internationella kunder. Sedan 2010 använder man Retendo Business för tidrapportering och fakturering. Jonas Edgren, business controller, är den som använder systemet mest.

Hur använder ni Retendo idag?

– All personal använder det för sin tidrapportering och sedan använder vi det för en ganska stor del av vår fakturering som är kopplad till uppdrag. Det används även för att ta ut vissa statistikrapporter.

På vilket sätt ger Retendo en bättre effektivitet?

– Dels på faktureringssidan, där man kan lägga in information kopplad till vad som ska faktureras. Det sparar tid och dessutom tappar man inte bort timmar som är risken vid en mer manuell hantering. Dels kan vi genom statistikuttagen följa upp och bevaka projekt och mycket snabbare flagga för om ett projekt drar iväg i tid.

Vad ser du som de tre största fördelarna med Retendo?

– Eftersom det är en webbapplikation kommer man åt systemet var man än befinner sig, vilket är viktigt eftersom många anställda hos oss reser mycket. Det är lätt att få överblick på projekt och resurser, och systemet är flexibelt när det gäller hur man lägger upp fakturering.

– Supporten är också en stor fördel, när man stöter på problem och behöver hjälp är de väldigt snabba med att återkoppla och lösa problem.

Varför valde ni Retendo?

– Tidigare hade vi ett internbyggt system, och vi ville komma bort från att ha ett system som vi själva behövde underhålla. Valet föll på Retendo för att det var en produkt som täckte våra behov.

CompuGroup Medical LAB AB

CompuGroup Medical använder den moderna informationsteknologins kraft för att hjälpa alla delaktiga inom sjukvården att få åtkomst till, dela och lagra vital medicinsk information.

Branch Konsult
Anställda 60 st
Omsättning 60 Mkr
Kund sedan 2009