Mailkonfiguration

Kommunikationen runt en affärsmöjlighet sker oftast via mail. Det kan vara lösningsförslag, offerter, underlag, frågor mm.

Alla mail som berör en affärsmöjlighet kan ”skickas” till affärsmöjligheten i Retendo CRM och på så sätt lagras tillsammans med affärsmöjligheten. Alla händelser runt en affärsmöjlighet kan på detta sätt bli åtkomliga på ett enda ställe.

Konfiguration

För att använda funktionen måste den aktiveras under menyn ”Administration/Inställningar/Organisation” och fliken ”Konfiguration”. Klicka i ”Hämta mail”.

För att funktionen skall fungera måste ett mailkonto läggas upp på kundens domän. Vi rekommenderar maildressen: crm@customer.com, där customer.com är kundens domän.

Under menyn ”Administration/Inställningar/Företag” och fliken ”Mail” skall serverparametrar och användarid anges till det nya mailkontot.

Inkommande mail till Retendo CRM kontrolleras en gång i timmen.

Användning

För att spara ett mail i Retendo CRM kan mailet vidarebefordras till den nya mailadress (t.ex. crm@customer.com). För användarens egna utgående mail som berör en affärsmöjlighet kan användare skicka en kopia av mailet till Retendo CRM.

Användaren som skickar mail till Retendo CRM måste vara upplagd som en användare i Retendo CRM och användarens mailadressen i Retendo CRM måste överensstämma med den mailadress varifrån mailet skickas.

Mail till Retendo CRM visas i menyn ”Försäljning/Email” på användarens ”Min Sida” . På sidan visas alla mail som inte åtgärdats.

För att åtgärda ett mail, editera mailet och spara mailet på den affärsmöjlighet som mailet berör.

Alla mail finns under fliken ”Mail” på affärsmöjligheten.