Ramavtal

Företagets ramavtal med kunder kan registreras i Retendo CRM. En affärsmöjlighet kan kopplas till ett ramavtal. Retendo CRM visar de affärsmöjligheter som finns per ramavtal under menyn ”Försäljning/Säljuppföljning/Ramavtal” och vyn ”Affärsmöjligheter per ramavtal”. Under samma meny visas också i Retendo Time/Business fakturerat belopp per ramavtal.

Alla ramavtal är gemensamma för Retendo CRM och Retendo Time/Business.