Produkter och tjänster

Funktionen används för att följa upp uppskattad försäljning per produkt och/eller tjänst.

Under ”Administration/Inställningar/Produkter och tjänster” registreras alla produkter och tjänster. Produkter och tjänster kan grupperas i flera nivåer för att skapa en struktur och översikt.

En affärsmöjlighet kan kopplas till en produkt eller tjänst. Affärsmöjlighetens ordervärde summeras till den valda produkten eller tjänsten. För att få en detaljerad uppföljning kan varje orderrad kopplas till en produkt eller tjänst. De orderrader som är kopplade till en specifik produkt eller tjänst kommer inte att summeras till den produkt eller tjänst som hela affärsmöjligheten är kopplad till.

Under ”Försäljning/Säljuppföljning/Produkter och tjänster” finns en sammanställning över uppskattad försäljning per produkt och tjänst. Det finns flera vyer under samma meny.

Om menyn inte visas måste funktionen först aktiveras under menyn ”Administration/Inställningar/Organisation” och under fliken ”Konfiguration” genom att klicka i fältet ”Produkter och tjänster”.