Retendo CRM kan integreras med Retendo Time/Business.

Integrationen aktiveras under menyn ”Administration/Inställningar/Organisation” under fliken ”Konfiguration” och fältet ”Integration Time/Business”.

När integrationen är aktiverad kan

  • En uppdragskod genereras ifrån Retendo Time/Business. Uppdragskoden blir reserverad för ett eventuellt kommande uppdrag.
  • Ett uppdrag skapas från en affärsmöjlighet. För affärsmöjligheten kan en uppdragsmall väljas samt start och slutdatum för uppdraget anges. När uppdraget skapas kommer all information om affärsmöjligheten att kopieras till uppdraget. Om en uppdragskod har genererats sedan tidigare kommer uppdraget att erhålla denna kod. Så snart uppdraget är skapat kan tidredovisning ske på uppdraget.