Försäljningsbudget

För varje säljare kan en uppskattad försäljningsbudget registreras. Säljarens försäljningsbudget kan sedan följas upp mot säljarens verkliga försäljning.

Funktionen aktiveras under menyn ”Administration/Inställningar/Organisation” under fliken ”Konfiguration” och fältet ”Försäljningsbudget”.

En säljares försäljningsbudget registreras under ”Administration/Användare”. Välj önskad säljare och registrera försäljningsbudgeten under fliken ”Budget”.

Uppföljning av försäljningen mot budget finns under menyn ”Försäljning/Säljuppföljning/Budget/Utfall”.