Begrepp

Begrepp är en funktion för att dynamiskt lägga till fält för klassificering av kunder, affärsmöjligheter mm. Begreppet ”Bransch” kan t.ex. registreras på en kund för att klassificera den bransch som kunden tillhör. Begreppen kan sedan användas vid filtrering i rapporter och vyer.

Begrepp läggs in under menyn ”Administration/Inställningar/Begrepp”. Om menyn inte finns måste funktionen först aktiveras under menyn ”Administration/Inställningar/Organisation” och under fliken ”Konfiguration” genom att klicka i fältet ”Begrepp”.

Begrepp finns i följande varianter:

  • Enum, single. Drop-down-lista med fördefinierade värden. Värdeförrådet registreras under tabellen ”Värden”.
  • String, 64. Fritextfält med maximal längd om 64 tecken.
  • Text. Fritextfält med obegränsad längd.
  • Bool. Checkbox, antingen ikryssad eller inte.
  • Date. Datumfält.
  • Long. Heltalsfält.
  • Double. Flyttaltsfält.

I rutan ”Använd begrepp för” anges var Begreppet skall visas.

Alla Begrepp är gemensamma för Retendo CRM och Retendo Time/Business.