Avdelningar

Ett företags avdelningsstruktur kan registreras i Retendo CRM. Till en avdelning kan personal samt affärsmöjligheter knytas. Därefter kan filtrering på avdelning ske i olika vyer och rapporter. Funktionen används för att visa de affärsmöjligheter som tillhör en avdelning.

Avdelningsstrukturen läggs in under ”Administration/Inställningar/Avdelningar”. Om menyn inte finns måste funktionen först aktiveras under menyn ”Administration/Inställningar/Organisation” och under fliken ”Konfiguration” genom att klicka i fältet ”Avdelningar”.

Avdelningar är gemensamma för Retendo CRM och Retendo Time/Business.