Automatisk numrering av affärsmöjlighet

Vid uppläggning av nya affärsmöjligheter kan en kod automatiskt genereras för affärsmöjligheten.

Funktionen aktiveras under menyn ”Administration/Inställningar/Affärsmöjligheter” och under fliken ”Generering”. Klicka i ”Generera” och ange nästa nummer.

Formatet anges som en textsträng med ”%d” där ”d” står för en siffra. Önskas 0-utfylld siffra anges ”0” efter ”%”.

Följande är några vanliga format:

  • ”%d”. Koden blir 1, 2, 3, 4, osv.
  • ”%03d”. Koden blir 001, 002, 003, 004, osv.
  • ”A%04d”. Koden blir A0001, A0002, A0003, A0004, osv.