Aktivitetstyper

En eller flera aktiviteter kan registreras för en affärsmöjlighet. En aktivitet är något som skall utföras på affärsmöjligheten.

För att statistiskt följa de olika aktivitetstyperna kan aktiviteterna klassificeras.

Följande aktivitetstyper finns upplagda i Retendo CRM.

  • Kontakt
  • Möte
  • Övrigt. Alla övriga aktiviteter.

Aktivitetstyper registreras under menyn ”Administration/Inställningar/Affärsmöjligheter” och under fliken ”Aktivitetstyper”.