Lägg upp användare

 

Avsnitt i filmen

0:06Registrera användare
0:14Registrera personaluppgifter
0:29 Registrera licens
0:40Registrera behörighet