Status på företag

För att skilja på potentiella, aktiva och inaktiva kunder har varje kunden en status. Det finns fyra grundläggande statusar:

  • Potentiell kund. En potentiell kund är en kund som företaget inte har någon affärsrelation med men hoppas på att få en affärsrelation med.
  • Aktiv kund. En kund som företaget har en affärsrelation med.
  • Inaktiv kund. En kund som har varit kund men där affärsrelationen har upphört.
  • Ej intressant. Kund som varit en potentiell kund.

Om företaget vill registrera egna statusar är det viktigt att välja rätt typ av status så att den klassificeras enligt någon av de fyra grundläggande statusarna.

Retendo Time/Business. För företag som också använder Retendo Time/Business delas kundregistret mellan Retendo CRM och Retendo Time/Business. I Retendo Time/Business är endast aktiva och inaktiva kunder intressanta och för dessa finns särskilda vyer. För att förhindra att en kund läggs upp i båda systemen finns det en vy som visar alla kunder oavsett status.

Status läggs upp under ”Inställningar/Generellt/Kunder/Status”.