Generering av kundkod

När nya kunder registreras kan en kundkod genereras automatiskt

Funktionen aktiveras under menyn ”Administration/Inställningar/Företag” och under fliken ”Allmänt”. Klicka i ”Generera” och ange nästa kundkodsnummer.

Formatet på kundkod är en textsträng med ”%d” där ”d” står för en siffra. Antalet siffror anges med ett tal innan ”d”. Önskas 0-utfyllt nummer anges ”0” efter ”%”.

Följande är några vanliga format:

  • ”%d”. Kundkoden blir 1, 2, 3, 4, osv.
  • ”%03d”. Kundkoden blir 001, 002, 003, 004, osv.
  • ”K%04d”. Kundkoden blir K0001, K0002, K0003, K0004, osv.

Om den automatiska genereringen är aktiv kan inte kundkoden anges manuellt. Om befintliga kunder med en redan angiven kundkod finns skall den automatiskt generering vara inaktiv tills dess att alla kunder är registrerade.