Säljtrappa

På ett företag registreras en eller flera affärsmöjligheter. En affärsmöjlighet är förhoppning om en affärsrelation med en kund. På affärsmöjligheten samlas allt som har hänt runt affärsmöjligheten.

Varje affärsmöjlighet har också en status som anger var affärsmöjligheten befinner sig i säljprocessen. Antalet steg i säljprocessen kan variera. Nedan visas två exempel på säljprocesser.

För varje steg i säljprocessen anges en procentsats som anger hur stor andel av alla affärsmöjligheter i det aktuella steget som förväntas leda till en affärsrelation. Genom att ange en bedömning kan försäljningsvärdet på säljprocessen uppskattas.

I Retendo CRM finns följande försäljningssteg definierade.

  • Suspekt (0%). Potentiell kund.
  • Prospekt (20%). Kontakt med kunden har skett och säljprocessen har startat.
  • Offert (80%). En offert har lämnats.
  • Kontrakt (100%). Offerten har accepterats.
  • Förlorad (0%). Offerten har avvisats eller så finns inte längre något intresse från kunden.

Varje steg i säljprocessen klassificeras enligt någon av typerna: möjlig affär, vunnen affär eller förlorad affär. Klassificeringen görs för att bedöma utgången av försäljningen.

Säljprocessens olika steg registreras under ”Administration/Inställningar/Affärsmöjligheter” och under fliken ”Faser”.