Komma i gång

Den här guiden beskriver de steg som krävs för att komma i gång med Retendo CRM.

Vid start av Retendo CRM har Retendo CRM en grundkonfiguration som gör att Retendo CRM kan användas direkt. För att eventuellt anpassa Retendo CRM till företagets önskemål och arbetssätt rekommenderar vi att den grundläggande konfigurationen gås igenom.

Guiden är uppbyggd som en check-lista där varje utfört steg kan bockas av. För varje steg i listan finns en hänvisning till en separat artikel eller film som beskriver steget.

Check-lista

Nedanstående lista utgör en steg-för-steg-guide för att komma i gång med Retendo CRM.

 • Introduktion. Se översiktlig fil, om Retendo CRM.
 • Grafiska gränssnittet. Det grafiska gränssnittet beskrivs i filmen GUI.
 • Grundläggande konfiguration. Varje steg beskrivs i ett särskilt dokument
 • Registrering. Varje steg beskrivs i en särskild film.
  • Lägga upp användare
  • Registrera kunder och kontaktpersoner
  • Registrera affärsmöjligheter
  • Registrera aktiviteter
  • Registrera dokument
 • Utökad konfiguration. Varje steg beskrivs i ett särskilt dokument
  • Automatisk numrering av affärsmöjligheter
  • Aktivitetstyper
  • Begrepp
  • Avdelningar
  • Ramavtal
  • Produkter och tjänster
  • Integration Time/Business
  • Försäljningsbudget