”Vi får en väldigt effektiv hantering av säljprocessen och prognostiseringen”

Ekelöw InfoSecurity är konsulter inom risk och säkerhet, med fokus på samhällskritisk infrastruktur. Bolaget har 50 anställda och kunderna är företag och myndigheter med samhällsviktiga funktioner. När Ekelöw efterfrågade ett CRM-verktyg utvecklade Retendo ett sådant i samarbete med kunden. Johan Sällemark, vice vd under processen, fick några frågor om hur de använder Retendo CRM.

Hur använder ni Retendos CRM-verktyg?

– Vi använder det som säljprognostiseringsverktyg. Det fungerar som vår säljtratt där vi lägger upp alla säljleads och följer upp för att se nuläge och nästa steg. Vi ser också hur stort värde våra presumtiva kunders uppdrag har så att vi kan prognostisera intäkter på längre sikt.

Hur blir ni effektivare med hjälp av CRM-systemet?

– Vi får tillsammans med Retendo Business ett sammanhållet system som gör att vi sparar tid och får bättre noggrannhet i våra sälj- och intäktsprognoser. Tid sparar vi genom att vi slipper att manuellt flytta över alla data från ett system till ett annat, vilket blir tungrott och det är lätt hänt att man råkar ändra något så att det blir fel.

Hur fungerar integreringen med Retendo Business?

– Det vi lagt upp i CRM-verktyget skickar vi över till Business genom en knapptryckning. Då har vi grunddata för uppdragen på plats, som vi sedan resurssätter och planerar i Business, plus att vi även har tidrapportering och fakturering där. Det blir en väldigt effektiv hantering av hela processen från en potentiell kund till skickad faktura.

Hur gick utvecklingen av CRM-systemet till?

– Vi hade redan Retendo Business och kan man få hela kedjan är det ju en fördel. Så vi diskuterade möjligheten med Retendo och gav vår syn och våra idéer kring ett CRM-system, sedan tog Retendo fram den här CRM-modulen som vi fick testa. Nu har vi använt den sedan 2013.

Vad tycker du är de tre viktigaste fördelarna med Retendo?

– Vad gäller CRM får vi en väldigt bra överblick över vårt säljläge och våra affärsmöjligheter, hur stora uppdragen är och det totala värdet.

– En fördel med Retendo generellt är den flexibla strukturen. Systemet innehåller all funktionalitet men man aktiverar bara de funktioner varje kund vill ha. Det är väldigt smidigt och gör att kunder inte störs av funktioner de inte vill ha. Retendo är också väldigt tillmötesgående i att hitta lösningar på vad vi behöver för att det ska fungera. Större leverantörer är sällan intresserade av att anpassa sina system.

Ekelöw InfoSecurity AB

Ekelöw erbjuder rådgivning, konsulttjänster och helhetsåtaganden inom risk och säkerhet med fokus på kunder som har höga säkerhetskrav eller som finns inom samhällsviktig verksamhet.

Branch Konsulter
Anställda 60 st
Omsättning 90 Mkr
Kund sedan 2012