Ordning och reda

Något av det viktigaste vid försäljning är att hålla ordning på alla kunder, kontaktpersoner, affärsmöjligheter (leads) och aktiviteter som bedrivs för att ro en affär i hamn. Speciellt viktigt är det vid försäljningar som pågår över långt tid och som involverar flera personer. Att komma ihåg vilka personer som du har pratat med och vad som har sagts är i princip omöjligt när det har gått någon månad. Ordning och reda är också viktigt om säljarbetet måste tas över av någon annan säljare.

I Retendo CRM registrerar du därför alla affärsmöjligheter och allt som sker runt omkring dem, så som telefonsamtal och möten. Säljaren och ledningen kan därmed enkelt läsa in sig på vad som har hänt, vad nästa steg är och när du kan förvänta sig ett avslut.

Säljaktiviteter

Att ha många säljaktiviteter har visat sig vara en framgångsfaktor i alla typer av försäljning, men det gäller att ha koll. I Retendo CRM kan säljaren registrera både genomförda och planerade aktiviteter för varje affärsmöjlighet. På sin personliga sida kan hon eller han se alla aktiviteter som planeras under den kommande tiden, vilket minimerar risken att missa någon aktivitet. Ledningen kan se alla aktiviteter på hela företaget och får därmed en god bild av vad som har hänt och vad som planeras.

Säljtrappa

Med den smarta funktionen Säljtrappa går det enkelt att följa hur en affärsmöjlighet steg för steg rör sig mot ett avslut. Vilka steg affärsmöjligheten har bestämmer du själv och för varje steg kan du lägga till sannolikheten för ett avslut. Utifrån detta räknar systemet sedan ut ett värde för varje steg och ledningen får en enkel och översiktlig bild över hur försäljningen ligger till. En välfylld säljtrappa med affärsmöjligheter i varje steg borgar för framtida intäkter.

Säljuppföljning

I säljuppföljningen kan ledningen följa hur den befintliga försäljningen går jämfört med den budgeterade. Du kan periodisera förväntade intäkter från en affärsmöjlighet över tid för att bättre spegla när de förväntade intäkterna utfaller. För att enklare kunna analysera var intäkterna kommer ifrån går det även att följa upp försäljningen per produkt eller tjänst. Det går också att följa upp försäljningen per ramavtal för att enkelt kunna rapportera till ramavtalsansvaring när det behövs.

E-posthantering

Mycket av kommunikationen med potentiella kunder sker via e-post. För att e-posten inte bara ska finnas på den enskilda säljarens e-postkonto kan viktiga mejl skickas till Retendo CRM. I Retendo CRM kan sedan mejlen sparas på den affärsmöjlighet det gäller så att all viktig korrespondens finns samlad och tillgänglig för alla.

Dokumenthantering

Vid försäljningsarbete skapas oftast en mängd olika dokument så som offerter, lösningsförslag, minnesanteckningar och avtal. Att hålla koll på alla dokument är inte alltid så lätt. Med Retendo CRM kan du lägga in alla dessa dokument i systemet så att allt finns samlat på ett och samma ställe för alla att ta del av.

I Retendo CRM går det även att lägga in dokumentmallar för offerter, avtal och liknande. Med alla dokumentmallar på ett och samma ställe blir det ingen osäkerhet om var mallarna finns eller om det är den senaste versionen av mallen. När ett nytt dokument skapas kan du smidigt använda en valfri mall som grund.

Integration med tid- och projektsystem

Retendo CRM är helt integrerat med Retendo Time. När en affärsmöjlighet når ett avslut kan ett leveransprojekt direkt skapas utifrån den angivna informationen på affärsmöjligheten. Offererade konsulter läggs automatiskt in på projektet och tidsredovisningen kan påbörjas direkt utan onödig fördröjning. Detaljer för prissättning och liknande kan kompletteras i efterhand.

Även kundregister kan delas mellan Retendo CRM, Retendo Time. En kund behöver därmed bara registreras en gång och finns därefter tillgänglig i alla produkterna.