Bemanningsplanering via person

 

Avsnitt i filmen

0:10Välj personal att bemanna
0:19Välj uppdrag och bemanna
0:52Visa bemanningen