Bemanningsplanering - redigera lista

 

Avsnitt i filmen

0:06Välj Planering/Uppdrag/Redigera i menyn
0:18Översikt bemanningen för samtliga uppdrag
0:31Öppna bemanningen för ett uppdrag för editering
0:42Välj personal
1:02Editera vald personals bemanningen