Bemanningsplanering introduktion

 

Avsnitt i filmen

0:10Beskrivning av bemanning
0:32Uppläggning av bemanning
0:58Semester
1:06Tjänstledighet
1:20Beräkning av bemanningen
1:47Frånvaro och bemanning
2:00Exempel på bemanning
2:46Bemanning i "% av heltid"