Lägga upp portföljstruktur

 

Avsnitt i filmen

0:09Översikt portföljer
0:33Portföljstruktur
0:54Lägga till en portfölj
1:09Flytta en portfölj
1:23En portföljs tidsperiod och borttagning av en portfölj
1:55Namngivning av en portfölj