Importerade kurser och kurstillfällen

 

Avsnitt i filmen

010Kurser och kurstillfällen
0:20Benämning av kurser och kurstillfällen
0:34Flytta ett uppdrag till en portfölj