Översikt

Med Retendo Academic får du enkelt en samlad bild över allt som utförs och allt som ska bemannas på en institution. I en central masterplan registrerar du alla kurser, projekt och löpande arbete. Allt som du lägger in kan grupperas i olika portföljer, t.ex. Grundutbildning, Avancerad utbildning, Forskarutbildning, Forskning, Externa uppdrag och Administration. På så sätt håller du allt strukturerat och får en tydlig bild över hela verksamheten.

Planering

Bemanningsplanering ska vara enkel och smidig. Retendo Academic har därför flera olika lösningar som underlättar planeringen. Välj om du vill planera via uppdrag, medarbetare, excel-liknande planering eller planering via 4-fältare. Du kan också planera direkt mot uppdraget eller på aktiviteter inom uppdraget. Genom att planera på aktiviteterna kan du lättare detaljplanera timmarna på t.ex. föreläsningar, laborationer, examinationer eller kursansvar.

Bemanning

Medarbetarna är personalens viktigaste tillgång och vid bemanningsplanering är det extra viktigt att ingen medarbetare blir överplanerad. För att undvika att det sker räknar Retendo Academic ut varje medarbetares bemanningsgrad per månad under året. Planeraren kan därmed enkelt följa hur bemanningsgraden varierar över året och korrigera bemanningen om det behövs.

Tjänstgöringsplan

Det är viktigt att sprida informationen om tjänstgöringsplanen till alla som arbetar på institutionen. I Retendo Academic kan därför varje medarbetare logga in och ta del av både sin egen tjänstgöringsplan och hela institutionens planering. Med planeringen i systemet håller ni den ständigt uppdaterad för alla, utan risk att gamla versioner av planeringen cirkulerar runt.

Scenario

Framtida scenarier. En planering för olika framtida scenarier kan göras parallellt med masterplanen. Detta kan vara till stor nytta för att t.ex. kunna analysera vad det skulle innebära att starta ett nytt program.

In- och utlåning

Vid in- och utlåning av personal mellan olika institutioner är det lätt att administrationen blir krånglig, att det uppstår missförstånd eller att den ansvariga planeraren helt enkelt är omedveten om att en utlåning har ägt rum. Det finns även risk att personalen blir överbemannad eller att institutionen missar att ta betalt för sin utlånade personal.

Allt detta löser Retendo Academic genom att planeraren gör en elektronisk förfrågan så fort en inlåning ska ske. Systemet hanterar sedan automatiskt alla bokningar på respektive institution, vilket tar bort risken att någon hamnar mellan stolarna. Självklart kan du också få ut underlag för interndebitering för att enkelt kunna rapportera till ekonomiavdelningen.

Integrationer

Att ständigt behöva uppdatera kurser och personal manuellt är både tidskrävande och öppnar upp för missförstånd då det finns risk att någon ändring missas. Detta slipper du med Retendo Academic tack vare integrationen med kurssystem (t.ex. LADOK), personalsystem (t.ex. Primula) och ekonomisystem (t.ex. Agresso eller Raindance). Varje natt kan alla ändringar automatiskt föras över till Retendo Academic och planerarna ser tydligt vilka ändringar som har skett och kan agera därefter.