Tjänsteplanering utan krångel

Retendo Academic är ett tjänsteplaneringssystem som har utvecklats speciellt för högskolor och universitet. Tjänsteplanering är en komplex del av verksamheten, och Retendo Academic hjälper dig att hålla koll på allt som händer på institutionen, förenkla bemanningsplaneringen och minimera missförstånden.

Allt finns i molnet

Eftersom Retendo Academic är en molntjänst krävs varken nedladdning eller installation. All kommunikation skyddas dessutom genom kryptering.

Vill du veta mer?

Vill du få en bättre bild av hur Retendo Academic kan vara till nytta för ert arbete och hur det fungerar? Vi kommer gärna på besök för en presentation.

Speciellt framtaget för lärosäten

Retendo Academic är utvecklat för att tillgodose högskolor och universitets behov vid tjänsteplanering. System har sedan 2009 löpande utvecklats tillsammans med våra kunder och uppfyller därför mer än väl de specifika krav som ställs på ett tjänsteplaneringsverktyg.

En naturlig del i detta arbete är att ha kontakt med våra kunders användarförening. I användarföreningen diskuteras både verksamhetsspecifika frågor runt tjänstplanering och specifika önskemål på funktionalitet i Retendo Academic.

Vilka är de största fördelarna med Retendo?

– Vi får ett mer jämförbart och stabilt sätt att följa upp tjänsteplaneringar. Dessutom ger scenariofunktionen väldigt goda möjligheter att kunna se hur en förändring i ekonomiska förutsättningar påverkar verksamheten. Där kan vi mycket snabbare och enklare se hur det påverkar vårt behov av personal. Retendo ger oss också snabba möjligheter att följa upp på kursnivå och ämnesnivå om resurserna räcker när vi räknar om kronor till timmar.

Tomas Berglund är vicedekan, Mittuniversitet