Några av våra kunder

Vilka är de främsta fördelarna?

– Retendo Time är lättanvänt och snabbt. Sedan är det ett komplext system, i positiv bemärkelse. Det är enkelt för användarna ”på utsidan” samtidigt som systemet har ett djup; det finns mycket information att hämta för oss som vill ta ut rapporter och vrida och vända på saker. Det gör att våra ekonomer snabbt kan gå in och få en överblick över nedlagd tid, göra prognoser, se hur faktureringen kommer att bli och så vidare.

Håkan Lindberg, B3IT Management AB

Hur använder ni Retendo Academic?

– Vi använder det i alla delar av universitetet som jobbar med utbildning och forskning. Vi håller även på att sätta upp det för förvaltning och bibliotek. Främst är det vårt tjänsteplaneringsverktyg, men vi ska också få en komplettering som ger en högre grad av ekonomisk uppföljning. Med kompletteringen får vi ett verktyg där vi redan i planeringsfasen kan se om vår tilldelning av lärartimmar på våra kurser är ekonomiskt hållbar eller behöver ändras.

Tomas Berlund, Mittuniversitetet